Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Bình Định
  TRANG CHỦ    NGHIỆP VỤ VĂN THƯ     Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 1585843
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC
Luật Lưu trữ đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2012, trong đó tại điểm b, khoản 2, Điều 20 Luật Lưu trữ qui định: Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động trong các cơ quan, tổ chức của cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt không thuộc các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm a Khoản này”.

     Trong những năm qua, công tác quản  lý và lựa chọn loại hình tài liệu nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định đã căn cứ vào Luật Lưu trữ, Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xác định các cơ quan, tổ chức  thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp, Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 và Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

 

     Sau khi các văn bản của Bộ Nội vụ ban hành, để quản lý thống nhất về tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh, ngày 10/3/2015 UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định, Quyết định này thay thế Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh.

 

     Hiện nay, các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh là 392 cơ quan, tổ chức, địa phương. Đối với hoạt động quản lý và thu thập hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh từ khi có Luật lưu trữ ra đời cho đến nay, lưu trữ lịch sử tỉnh (Chi cục Văn thư- Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ) đã thu thập thêm một khối lượng tài liệu khá lớn, đưa tổng số tài liệu trên nền giấy gần 3000m giá.

 

     Quản lý và thu thập loại hình tài liệu hành chính của 392  các cơ quan, tổ chức, địa phương đã đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử đã thu thập, bổ sung từ 117 phông lưu trữ lên 140 phông/sưu tập tài liệu lưu trữ với gần 3000m giá tài liệu. Trong quá trình thu thập tài liệu từ các nguồn nộp lưu cấp tỉnh và cấp huyện, Chi cục Văn thư- Lưu trữ thấy rằng lưu trữ của các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh đã cố gắng ở mức cao nhất để thu thập và tiến hành chỉnh lý xác định giá trị tài liệu, lựa chọn được nhiều hồ sơ, tài liệu có giá trị vĩnh viễn để nộp lưu vào lưu trữ lịch sử. Bên cạnh đó, ở khá nhiều cơ quan, tổ chức, thành phần tài liệu nộp lưu còn thiếu nghiêm trọng, chưa đáp ứng tốt chất lượng chỉnh lý cũng như tình trạng xác định giá trị tài liệu còn hạn chế.

 

     Quản lý và thu thập tài liệu khoa học kỹ thuật bao gồm: Tài liệu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ quản lý; tài liệu thiết kế, chế tạo; tài liệu xây dựng cơ bản; tài liệu thăm dò, điều tra, khảo sát tài nguyên thiên nhiên; tài liệu bản đồ; tài liệu thủy văn, thủy lực, hải dương, địa hình, khí hậu, khoáng sản, thổ nhưỡng, hệ sinh thái, tài nguyên sinh vật và tài nguyên môi trường. Hiện nay, Chi cục thu thập được gần 200m giá tài liệu. Trong đó chủ yếu là tài liệu xây dựng cơ bản chiếm 70%. Các cơ quan có chức năng này chưa thu thập đầy đủ, chưa chỉnh lý, chưa xác định giá trị tài liệu nên Chi cục không có điều kiện để thu thập, bổ sung khối tài liệu quan trọng này.

 

     Quản lý và thu thập loại hình tài liệu nghe nhìn, theo quy định, tài liệu lưu trữ nghe – nhìn (ảnh, phim, điện ảnh., ghi âm, ghi hình,…) được xác định có giá trị khoa học, lịch sử, thực tiễn của địa phương và có giá trị to lớn trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, được xác định là một loại hình di sản đặc biệt quý giá không chỉ của địa phương, của dân tộc mà của toàn nhân loại. Hiện nay, còn nhiều tài liệu lưu trữ nghe - nhìn tại các cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh chưa thực hiện giao nộp vào lưu trữ lịch sử để quản lý theo quy định, thực trạng này dẫn đến sự mất mát, hư hỏng, thiếu hụt về thành phần tài liệu nghe - nhìn qua các thời kỳ lịch sử của địa phương. Do vậy, ngày 30/01/2015 UBND tỉnh đã ban hành văn bản 451/UBND-NC về việc thực hiện thu thập tài liệu lưu trữ nghe -  nhìn. Chính vì vậy, Chi cục Văn thư- Lưu trữ luôn đặc biệt quan tâm đến việc kịp thời thu thập và bảo quản thành phần loại hình  khối tài liệu này. Trước đây, Chi cục Văn thư- Lưu trữ đã thu thập hơn 500 tấm ảnh, 700 giờ băng ghi âm; 100 cuộn phim, chủ yếu là phim thời sự, tài liệu; 80 cuộn băng video. Trong thời gian tới, thực hiện Văn bản 451/UBND-NC của UBND tỉnh, Chi cục sẽ tổ chức khảo sát, thống kê và lập danh mục tài liệu nghe-nhìn của các cơ quan văn hóa, thông tin, tuyên truyền, các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học và những người chụp ảnh quay phim, ghi âm, ghi hình có tài liệu có giá trị lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, an ninh, quốc phòng,…hiện đang được bảo quản tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

     Quản lý và thu thập loại hình tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ là thành phần tài liệu quan trọng, quý hiếm có giá trị nhiều mặt bổ sung cho phông lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định. Nhận thức được tầm quan trọng này, những năm qua Chi cục Văn thư- Lưu trữ đã có nhiều cố gắng đi sưu tầm, thu thập tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh để vận động, thuyết phục các cá nhân, gia đình, dòng họ hiến tặng tài liệu, sao chụp tài liệu. Đến nay, Chi cục Văn thư- Lưu trữ đã thu thập được 265 hồ sơ có giá trị thời hạn bảo quản vĩnh viễn, phản ảnh trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Phong trào nông dân khởi nghĩa vào thế kỷ XVIII với tên tuổi của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung- Nguyễn Huệ; là quê hương của các danh nhân như: Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân; Võ Văn Dũng, Mai Xuân Thưởng, Tăng Bạt Hổ, Đào Tấn, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Yến Lang…ngoài ra còn thu thập được một số tài liệu bản gốc là các sắc phong, sắc phong thần, gia phả, văn bản đất đai, hồ sơ lý lịch, các di tích…

 

     Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và thu thập, lựa chọn thành phần  hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu  trữ lịch sử tỉnh.

 

     Các phông lưu trữ của các cơ quan của tỉnh được hình thành từ các thành phần tài liệu hành chính, khoa học kỹ thuật, nghe - nhìn, quý hiếm…hầu hết đó là những cơ quan có vị trí hàng đầu trong hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, có chức năng trọng yếu trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đó là những cơ quan như: UBND tỉnh, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện thị xã, thành phố. Tài liệu hình thành từ hoạt dộng của những cơ quan này có khối lượng lớn và có giá trị cao về nhiều mặt. Những tài liệu này là phương tiện quan trọng để quản lý nhà nước, quản lý xã hội, chúng không chỉ có ý nghĩa trong giải quyết công việc hiện hành của cơ quan mà sau khi kết thúc công việc vẫn còn nhiều ý nghĩa khác, như để tra cứu, chứng thực các vấn đề nào đó hay phục vụ thông tin cho tổng kết quá trình quản lý, điều hành của cơ quan hoặc để nghiên cứu lịch sử sau này…Tuy tài liệu trong các phông lưu trữ các cơ quan của cấp tỉnh có giá trị cao nhưng thực tế cũng cho thấy rằng không phải mọi tài liệu đều có giá trị như nhau. Bởi vì trong từng phông lưu trữ, tài liệu rất đa dạng và mặt khác lại hình thành từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau: Hành chính, khoa học kỹ thuật, nghe - nhìn, quý hiếm…Do đó,  những vấn đề đặt ra, những căn cứ khoa học để xác định các mức độ giá trị khác nhau đó của tài liệu để bảo quản vĩnh viễn là rất cần thiết, nó sẽ góp phần vào việc đề ra chế độ lựa chọn và bảo quản tài liệu cho khoa học và hợp lý.

 

     Những vấn đề đặt ra ở đây là phạm vi quản lý và thu thập các thành phần tài liệu giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, trước hết cần căn cứ vào các thành phần tài liệu của phông tài liệu đó, giá trị và mục đích bảo quản của nó. Tài liệu quản lý nhà nước có xuất xứ từ 2 nguồn chính bao gồm: Văn bản tài liệu do cơ quan làm ra và văn bản do cơ quan khác gửi tới. Thành phần thể loại văn bản gồm 2 nhóm chính: Nhóm thứ nhất là văn bản pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật còn gọi là văn bản dưới luật bao gồm: Hiến pháp, luật, Pháp lệnh; Lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Quyết định, Chỉ thị, Thông tư; nhóm thứ hai là các loại văn bản khác ( văn bản hành chính ) như: Thông cáo, Thông báo, Chương trình, Kế hoạch, Đề án, Báo cáo, Biên bản…

 

     Thành phần các văn bản, tài liệu kể trên thuộc các phông lưu trữ các cơ quan nhà nước dù thuộc nguồn gốc xuất xứ nào chăng nữa cũng đều thuộc một trong 2 nhóm giá trị đó là nhóm có giá trị thực tiễn và nhóm có giá trị lịch sử của tỉnh. Tài liệu có giá trị thực tiễn gắn chặt với nhu cầu sử dụng của chủ quản tài liệu và được tổ chức bảo quản ở lưu trữ cơ quan chủ quản tài liệu. Tài liệu có giá trị lịch sử là những tài liệu mà ngoài các ý nghĩa giá trị thực tiễn nó còn có ý nghĩa phục vụ cho nhu cầu của xã hội về nghiên cứu lịch sử ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật…

 

      Phạm vi giao nộp tài liệu quản lý nhà nước ở các phông lưu trữ ở các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện cần được xác định một cách hợp lý để lựa chọn ra thành phần tài liệu có giá trị lịch sử đưa vào bảo quản kho lưu trữ lịch sử tỉnh như sau:

 

     Trước hết lựa chọn thành phần hồ sơ, tài liệu có giá trị lịch sử do cơ quan hình thành phông ban hành. Lựa chọn và bảo quản những văn bản, tài liệu do cơ quan làm ra. Đó là khối tài liệu có giá trị thông tin cao về lịch sử phát triển của cơ quan đồng thời là lịch sử phát triển của một ngành hoặc một lĩnh vực hoạt động của nhà nước. Khối tài liệu do cơ quan ban hành có những văn bản, tài liệu có giá trị cao nhất cần được lựa chọn để đưa vào lưu trữ lịch sử của tỉnh.

 

     Từ các ý nghĩa và những vấn đề đặt ra các chế độ lựa chọn thành phần tài liệu khác nhau tùy theo quy mô và điều kiện cụ thể của từng cơ quan như sau:

 

     - Lựa chọn tài liệu của một số cơ quan có tính chất đại diện: Bệnh viện, trường học, xí nghiệp, công ty…

 

     - Lựa chọn tài liệu có giá trị lưu trữ lịch sử của tất cả các cơ quan đồng loạt;

 

     - Đối với các cơ quan giải thể thì thu toàn bộ tài liệu của các cơ quan đó vì cơ quan đã chấm dứt hoạt động;

 

     - Số cơ quan không được lựa chọn vào lưu trữ lịch sử đại diện nhà nước nên có quy định riêng của pháp luật cho lập lưu trữ cố định tại cơ quan.

 

     Công tác quản lý và thu thập thành phần hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh mới chỉ là khả năng có thể thực hiện. Các căn cứ để xác định thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh  là quan điểm đặt ra để vận dụng và trao đổi trong quá trình thực hiện lưu trữ lịch sử ở địa phương./.


Minh Lý, Chi cục trưởng CCVTLT  (Cập nhật ngày 22-01-2018)    Các tin liên quan:
  HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ “CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” (13-08-2015)
  BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ (15-10-2014)
  BÁO CÁO THAM LUẬN CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ (15-10-2014)
  BÁO CÁO THAM LUẬN TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ 02/2011/CT-UBND CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP (15-10-2014)
  BÁO CÁO THAM LUẬN THỰC HIỆN CHỈ THỊ 02/2011/CT-UBND NGÀY 20/5/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC LẬP HỒ SƠ CÔNG VIỆC VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN, LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP (14-10-2014)
     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

     Hình ảnh hoạt động
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)