Chi cục văn thư lưu trữ tỉnh Bình Định
  TRANG CHỦ    GIỚI THIỆU CHUNG    Công bố, giới thiệu TL
     Thống kê người dùng
  Đang online:               6
  Số lượt truy cập: 1585838
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC
Chi cục Văn thư – Lưu trữ có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật. Trong đó thực hiện nhiệm vụ được giao các hoạt động lưu trữ lịch sử như: Sưu tầm, thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản, tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu.

     Hiện nay, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đang quản lý hơn 3.000 mét giá tài liệu với 137 phông lưu trữ của các cơ quan, tổ chức, địa phương. Đây là nguồn sử liệu có giá trị đáp ứng nhu cầu cho hoạt động nghiên cứu của tỉnh từ thời Phong kiến Triều Nguyễn đến nay, bao gồm 04 khối chính tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử tỉnh như sau:

         

     Khối tài liệu hành chính: Hình thành trong quá trình hoạt động của thời kỳ Phong kiến Triều Nguyễn; chính quyền Thực dân Pháp ở Trung kỳ; chính quyền Việt Nam cộng hòa; thời kỳ UBND Cách mạng; tài liệu hợp nhất 02 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi thành tỉnh Nghĩa Bình; tài liệu chia tách tỉnh Nghĩa Bình thành 02 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi; tài liệu quý, hiếm của cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử; hồ sơ cán bộ đi B của tỉnh Bình Định…

         

     Khối tài liệu khoa học kỹ thuật bao gồm: Tài liệu thiết kế, thi công các công trình trọng điểm của tỉnh Bình Định qua các thời kỳ.

         

     Khối tài liệu nghe – nhìn gồm: Phim, ảnh, phim điện ảnh, băng video, phim thời sự tài liệu… có giá trị lịch sử của tỉnh.

         

     Khối tài liệu cá nhân gồm: Tài liệu quý, hiếm cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ.

         

     Khối tài liệu là các công trình nghiên cứu, các đề tài khoa học cấp ngành ở địa phương được hoàn thành trên cơ sở sử dụng nguồn tài liệu lưu trữ lịch sử đang được bảo quản tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh.

         

     Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã sưu tầm, thu thập được các khối tài liệu nêu trên có giá trị đặc biệt trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực mang tính lịch sử của địa phương qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử và đã phát huy giá trị tài liệu qua các hình thức sử dụng tài liệu của Lưu trữ Lịch sử như: Tại Phòng đọc của Lưu trữ Lịch sử; giới thiệu tài liệu lưu trữ trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử; triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ; trích dẫn tài liệu lưu trữ trong công trình nghiên cứu; cấp bản sao tài liệu lưu trữ, bản chứng thực lưu trữ.

 

     Để phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Chi cục Văn thư – Lưu trữ tổ chức, công bố, giới thiệu tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư – Lưu trữ, đây là hình thức khai thác, sử dụng tài liệu hiệu quả.

 

     Ngày 02/11/2012, trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Bình Định được chính thức hoạt động đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân phục vụ cho công tác của ngành văn thư, lưu trữ ở địa phương.

 

     Trang thông tin điện tử của Chi cục có giao diện gồm các chuyên mục như: Giới thiệu chung, tin tức sự kiện, văn bản pháp luật, nghiệp vụ văn thư, nghiệp vụ lưu trữ, công tác đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu trao đổi thông tin kinh nghiệm số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử, dịch vụ lưu trữ và tu bổ phục chế tài liệu lưu trữ. Đến nay tổng số lượt truy cập vào Trang thông tin điện tử của Chi cục là 1.927.604 lượt và được đánh giá là một trong những Trang thông tin điện tử có số lượng truy cập tương đối cao. Qua đó đã góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

 

     Nhận thức rõ vai trò và hiệu quả của hình thức công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên Trang thông tin, điện tử của Chi cục; trong thời gian qua, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn: Hành chính – Tổng hợp, Quản lý Văn thư – Lưu trữ và phòng Lưu trữ Lịch sử thuộc Chi cục về kỹ năng viết tin, bài; cách thức đưa tin lên Trang thông tin điện tử, đặc điểm nội dung và hình thức của dạng bài công bố, giới thiệu tài liệu, các bước cần thiết khi lựa chọn sự kiện, xác định chủ đề, xử lý hình ảnh và chú thích; cách khắc phục những hạn chế, sai sót thường gặp trong công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ nhằm phục vụ hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước văn thư, lưu trữ và lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 

     Tại phòng lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục, lưu trữ viên thực hiện nhiệm vụ công bố, giới thiệu tài liệu trên trang thông tin điện tử của Chi cục có vai trò quyết định đến công bố, giới thiệu tài liệu. Người thực hiện nhiệm vụ này cần phải có kiến thức về các lĩnh vực như sử học, văn bản học, lưu trữ học, cổ tự học, địa lý học… Ngoài ra, phải có kinh nghiệm tích lũy, thâm niên nghề nghiệp như truyền đạt văn bản, viết lời nói đầu, viết lời chú thích… để công bố, giới thiệu tài liệu trên các phương tiện truyền thông, nâng cao vị thế của cơ quan lưu trữ lịch sử trong việc giữ gìn, bảo tồn di sản của quốc gia và của địa phương. Có thể nói rằng công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Chi cục là một lĩnh vực mang tính mới mẽ đối với ngành lưu trữ của nước ta.

 

     Trong thời gian qua, Chi cục đã sử dụng Trang thông tin điện tử công bố, giới thiệu tài liệu để thông tin tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong năm như: “Thông cáo của Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang nhân dân, giải phóng Sài Gòn Gia Định về chiến thắng 10 ngày đầu xuân Mậu Thân; Công bố giới thiệu lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; Dấu ấn Bình Định nhớ về Bác Hồ; Giới thiệu tài liệu ảnh trước năm 1975 của tỉnh Bình Định; Công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định trước năm 1993; Công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ…” Ngoài ra tài liệu lưu trữ còn được khai thác, phụcvụ cho đời tư của các cá nhân, gia đình, dòng họ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân. Khác với phương tiện công bố, xuất bản. Qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, tổ chức, địa phương, cá nhân, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước, góp phần tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh hoạt động của Chi cục về quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh.

 

     Về mặt khó khăn trong việc công bố, giới thiệu tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Chi cục như: Vấn đề cung cấp thông tin tài liệu trong kho lưu trữ lịch sử tỉnh; người sử dụng tài liệu để công bố, giới thiệu tài liệu trên Trang thông tin điện tử; quy định việc công bố, giới thiệu tài liệu trên Trang thông tin điện tử phải thực hiện quy trình trình duyệt của người có thẩm quyền mới được công bố tài liệu… đây là một hình thức công bố, giới thiệu tài liệu mới nên các quy định của pháp luật chưa được cập nhật đầy đủ…

 

     Để phát huy hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ, tiếp nối những kết quả đã đạt đượctrong thời gian qua, Chi cục đặt ra trong thời gian tới cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tổ chức, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữvới hình thứccông bố, giới thiệu tài liệu trên Trangthông tin điện tử nhằm tuyên truyền, giới thiệu tài liệutrong kho lưu trữ lịch sửlà nhiệm vụ cần thiết hiện nay của Chi cục Văn thư – Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời phải có định hướng chiến lược nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giới thiệu, công bố tài liệu lưu trữ trên Trang điện tử hướng đến công chúng và toàn xã hội là trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành; các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa, vai trò của tài liệu lưu trữ.

 

     Việc công bố, giới thiệu tài liệu trên Trang thông tin điện tử nhằm hướng tăng cường phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương là cấp bách và cần thiết. Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn của công tác lưu trữ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ lịch sử tiếp tục phát huy những phẩm chất ưu tú của người làm công tác lưu trữ trong thời kỳ hội nhập, tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để xã hội ngày càng nhận thức rõ hơn về giá trị tài liệu lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.


Minh Lý - Minh Nhật  (Cập nhật ngày 03-07-2017)    Các tin liên quan:
  THÔNG CÁO CỦA BỘ CHỈ HUY CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN GIẢI PHÓNG SÀI GÒN GIA ĐỊNH VỀ CHIẾN THẮNG 10 NGÀY ĐẦU XUÂN MẬU THÂN (26-04-2017)
  CÔNG BỐ, GIỚI THIỆU BẢN MỆNH LỆNH CỦA BỘ CHỈ HUY MẶT TRẬN BÌNH ĐỊNH GỬI TOÀN THỂ ĐỒNG BÀO CÁN BỘ VÀ CHIẾN SĨ BÌNH ĐỊNH. (22-03-2017)
  CÔNG BỐ BỨC THƯ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TỈNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ TƯ GỬI TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, ĐOÀN VIÊN TRONG TỈNH (23-01-2017)
  GIỚI THIỆU BÀI VIẾT VỀ MỘT BỨC THƯ GỬI LÊN HỒ CHỦ TỊCH (19-05-2016)
  CÔNG BỐ GIỚI THIỆU LỜI KÊU GỌI CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG VÀ CHÍNH PHỦ CÁCH MẠNG LÂM THỜI CỘNG HÒA MIỀN NAM VIỆT NAM (21-04-2016)
     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

     Hình ảnh hoạt động
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)