TRANG CHỦ
     Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 2090929
KTTLTX
Tra cứu Hồ sơ đi B
Công dân hỏi Giám đốc trả lời
Tra cứu trực tuyến
Idesk Sở Nội vụ
email snv
Quản lý hồ sơ CBCC
 

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2019)
Ngày 03/01/2019, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2019). Đến dự kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ có đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Huỳnh Thị Kim Hồng Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, cùng các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Sở, Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và công chức, viên chức, người lao động Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
 

  Nhân ngày truyền thống của Ngành Lưu trữ Việt Nam (Ngày lưu trữ Việt Nam - 03/01/2019)
  Thực hiện báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
  Sự hình thành tài liệu điện tử - Những yêu cầu đặt ra trong việc quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định
  Phương án xử lý khối tài liệu có thời hạn bảo quản “tạm thời” và “lâu dài” tại Lưu trữ lịch sử
 
 
 
  
              Quản lý NNVTLT
Tập huấn nghiệp vụ công tác lập hồ sơ và chỉnh lý tài liệu Lưu trữ cơ quan
Được sự cho phép của UBND tỉnh, trong 02 ngày 28, 29/8/2018, tại Hội trường Nhà khách Thanh Bình, Sở Nội vụ tổ chức 02 Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác lập hồ sơ công việc và chỉnh lý tài liệu Lưu trữ cơ quan.
 
  Thực hiện báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ
  Sự hình thành tài liệu điện tử - Những yêu cầu đặt ra trong việc quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng
  Kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh 02 năm (từ 2014 – 2016) và những vấn đề đặt ra
              Quản lý TL LT LS Tỉnh
Kết quả thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của tỉnh Bình Định trong thời gian qua
Tài liệu lưu trữ lịch sử của địa phương là di sản của dân tộc, có giá trị đặc biệt đối với của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Để bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ lịch sử của địa phương, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc bảo vệ, quản lý và sử dụng tài liệu lưu trữ của địa phương. Với tầm quan trọng và giá trị đặc biệt đó, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh phải được tổ chức chỉnh lý, lựa chọn, sắp xếp và bảo quản theo quy định của pháp luật.
 
  Nhiệm vụ của công tác Lưu trữ lịch sử
  Khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định
  Sự cần thiết sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của tỉnh Bình Định
              Công bố, giới thiệu TL
Đồng bào, chiến sỹ miền trung nhớ Bác
Với dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh là sự kết tinh những gì tốt đẹp, ưu tú nhất của trí tuệ và tư tưởng, tình cảm, đạo đức, nhân cách, lối sống của con người và dân tộc Việt Nam. Người tiêu biểu cho cốt cách và bản lĩnh của dân tộc. Biết bao nhiêu công trình nghiên cứu, biết bao nhiêu tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh về Người nhưng vẫn không nói hết được những giá trị về tư tưởng và phong cách của Người, chỉ biết tình cảm của Bác đã thấm sâu vào từng khối óc, con tim của mỗi người Việt Nam chúng ta.
 
  Giới thiệu tài liệu Hán – Nôm đang được bảo quản tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định
  Cuộc Mít tin trọng thể và lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 do BCH Huyện ủy và UBND cách mạng huyện Vĩnh Thạnh Tổ chức
  Bức thư chúc tết của những người con Bình Định tập kết ra Bắc gửi Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng và đồng bào tỉnh Bình Định.
              Thu thập tài liệu quý, hiếm
Tiếp tục sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 - 2021
Nhằm bảo tồn những tài liệu quý, hiếm có giá trị văn hóa, lịch sử… Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Đề án ‘’Sưu tầm tài liệu quý, hiếm giai đoạn 2018-2022
 
  Đồng Khánh Địa Dư Chí tỉnh Bình Định được sưu tầm, thu thập nhiều năm hai Phủ Hoài Nhơn và Phủ An Nhơn
  Xây dựng các bộ sưu tập lưu trữ: Thực tiễn và những vấn đề đặt ra đối với công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm
  SƯU TẦM TÀI LIỆU QUÝ, HIẾM TRONG TỈNH BÌNH ĐỊNH CÒN NẰM RẢI RÁC TRONG NHÂN DÂN
              Tin tức hoạt động
Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2019)
Ngày 03/01/2019, Chi cục Văn thư – Lưu trữ đã tổ chức Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 – 03/01/2019). Đến dự kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Lưu trữ có đồng chí Trịnh Xuân Long, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Huỳnh Thị Kim Hồng Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, cùng các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng Sở, Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và công chức, viên chức, người lao động Chi cục Văn thư – Lưu trữ.
 
  Nhân ngày truyền thống của Ngành Lưu trữ Việt Nam (Ngày lưu trữ Việt Nam - 03/01/2019)
  Kiểm tra công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ Bình Định
  Tọa đàm về phát huy giá trị tài liệu với Trường Đại học Quy Nhơn, thực trạng và những vấn đề đặt ra
     Văn bản mới
Công văn Về việc đính chính Công văn số 286/SNV-VTLT ngày 20/3/2013

Công văn Về việc chuẩn bị cho kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc bố trí kinh phí lập hồ sơ công việc và quản lý hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan, tổ chức

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

Công văn Về việc Đề án \"Xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng xã, phường, thị trấn\"

Công văn Về việc hướng dẫn thống nhất kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 2 năm 2011 - 2013

Tờ trình Về việc ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính Phủ

Quyết định Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Thông tư Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2013/TT-BNV của BNV

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Nghị định về thương mại điện tử

Công văn Về việc chấn chỉnh quản lý văn bản đến

Công văn Về việc triển khai thực hiện Thông tư 08/2012/TT-BNV ngày 26/11/2012 của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Quy định chế dộ báo cáo thống kê cơ sở và báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Châu Văn Minh để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc thu thập, tiếp nhận tài liệu lưu trữ có giá trị lịch sử từ các cơ quan, tổ chức ở cấp huyện về Lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Kết quả khảo sát tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử

Công văn Về việc hướng dẫn thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức trung ương

QĐ Ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh Bình Định

Công văn về việc xếp lịch làm việc với gia đình ông Đào Tụng Phi để tiếp cận và sao chụp tài liệu quý, hiếm

Công văn Về việc tăng cường công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý Đề án số hóa và Dự án đầu tư trrang thiết bị số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903-2007

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết kiểm tra chéo văn thư, lưu trữ 02 năm 2011-2013

Báo cáo kết quả kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (2011-2013) của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố

Công văn Về việc bố trí kinh phí tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức theo Nghị định 01/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Bình Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Công văn về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Tờ trình Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh

Công văn Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về việc công nhận, quản lý tài liệu lưu trữ quý, hiếm

Công văn Về việc tổ chức ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam

Công văn Về việc ban hành Danh mục hồ sơ năm 2014

QĐ Ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014

Tờ trình Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Công văn Về việc chỉ đạo điểm chỉnh lý tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2014

Công văn Về việc giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc báo cáo thời gian hình thành và thống kê tài liệu hiện đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức

Tờ trình Về việc ban hành Danh ,ục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh)

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

QĐ Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Tờ trình về việc xin chủ trương chuyển giao phần mềm Quản lý văn bản đi, văn bản đến

Công văn về việc khảo sát hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức

Công văn về việc quản lý tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định công tác văn thư, lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh

Công văn về việc bài tham luận Hội thảo khoa học khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong nghiên cứu quản lý xã hội

BC tình hình hoạt động Thông tư số 02/2010/TT-BNV ngày 28/4/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp

Công văn về việc hướng dẫn quy trình chỉnh lý nâng cấp tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh

Công văn về việc thu thập, chỉnh lý và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh

Chỉ thị về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định về việc phê duyệt Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định giai đoạn 1903 - 2007

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Giấy mời Hội thảo Khoa học “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Tờ trình về việc xin kinh phí tổ chức Hội thảo khoa hoc “Khai thác và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trong nghiên cứu quản lý xã hội”

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Thông báo về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1687/QĐ-BKHCN ngày 23/7/2012 của Bộ Khoa học Công nghệ

Công văn về việc chấn chỉnh công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức

Thông tư Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Thông tư Quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử

Kế hoạch 05 năm về công tác văn thư, lưu trữ (2016-2020)

Công văn về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác văn thư, lưu trữ Qúy IV/2014

Thông tư Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông tư Quy định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc hướng dẫn xác định lập dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tích đống theo Chỉ thị 01/2014/CT-UBND

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Thông tư Hứong dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Thông tư Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Công văn về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu nghe - nhìn

Quyết định Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định

Công văn về việc tuyên truyền Triển lãm tài liệu lưu trữ chủ đề \"Lịch sử tỉnh Bình Định - Qua các thời kỳ\"

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định Chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ Bí mật Nhà nước

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Bảng biểu mẫu Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ 2015

Thông tư Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ Lịch sử

Công văn về việc tổ chức kỷ niệm truyền thống 70 năm ngành Lưu trữ Việt Nam

Quyết định Ban hành Quy chế, phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định 4861/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Quyết định Ban hành Quy chế phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Chỉ thị 01/2014/CT-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh về việc giải quyết tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thông tư Hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp danh chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Quyết định về việc thành lập các Cụm kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ 02 năm (từ năm 2014 đến năm 2016)

Công văn về việc bố trí phòng, kho bảo quản tài liệu lưu trữ cấp xã

Công văn về việc hướng dẫn bố trí phòng, kho lưu trữ và nghiệp vụ bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ cấp xã

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Quyết định Ban hành Quy ddihnj phân loại, sưu tầm, thu thập, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu quý, hiếm của tỉnh Bình Định

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

     Hình ảnh hoạt động
     Lịch
/upload/images/banner/phamvandong.jpg
Võ Nguyên Giáp
SNV
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bản quyền thuộc về:CHI CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ BÌNH ĐỊNH.
Địa chỉ: 01 Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: 056.3822474 - Fax: 056.3524753 .
Email:ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)